top of page
PRODUCTIES

Eerste productie in abonnement

THEE MET HONING …OF CITROEN

affiche_thee_met_honing.jpg

TEKST: DANIELLE NAVARRO-HAUDECOEUR

EN PATRICK HAUDECOEUR

REGIE: FERNAND DAEMERS

SPEELDATA:

ZATERDAGEN

3 en 10 december 2022 om 20 uur

ZONDAGEN

4 en 11 december 2022 om 15 uur

KORTE INHOUD:

 

Toneelgezelschap “Ons geluk” repeteert hun nieuwe productie, een Franse boulevardkomedie, (een “Feydeau” voor de kenners onder ons), die zich afspeelt in een 19-eeuws salon. Het verhaal is vrij klassiek: een typische bedrogen echtgenoot op zakenreis naar India, een minnaar die in een de kast belandt en de traditionele persoonsverwisselingen. Het zou een topstuk moeten worden, ware het niet dat een paar dagen voor de première bijna nog niets klaar is en de stress de acteurs - en vooral de regisseuse - overweldigt. Voor de pauze bent u getuige van één van de laatste repetities in een nog ver van afgewerkt decor. Na de pauze ontvouwt zich voor u een wonder en vindt de première plaats, met u als toeschouwer op de eerste rang.

“Thé à la menthe ou t'es citron?” (originele titel) is een Frans stuk van Danielle Navarro-Haudecoeur en Patrick Haudecœur dat in 2011 de Molière-prijs ontving voor beste Franse komedie. Het werd maandenlang onafgebroken in Parijs opgevoerd en bedolven met laaiende recensies in de Franse pers.

Niet zonder enige fierheid voegen wij eraan toe dat, alhoewel dit stuk op bevel van de auteurs niet meer in België door amateurgezelschappen mag worden gespeeld, onze regisseur er toch in geslaagd is om, na contact te hebben opgenomen met de auteurs en ten uitzonderlijke titel, het eenmalig en exclusief voor Nieuw Leven te mogen regisseren.

SOPHIA (Mme Marie-Agnes Devignac): Christel De Meersman speelt de rol van de vrouw des huizes. Zij is een “beroeps” actrice op haar retour, met een groot gedacht van haar acteerkunst maar zij is de enige die dat denkt.

JULIEN (M Henri Dujardin): Jan Verleysen speelt de minnaar maar heeft niet de minste toneelervaring. Hij mag eens meedoen omdat zijn broer de voorzitter van de toneelvereniging is.

RICHARD (M Louis-Philippe Devignac): Rik De Pelsmaecker vertolkt de bedrogen echtgenoot. Zijn specialiteit als acteur is slecht en overdreven spel.

CLARA (De regisseuse): Tanja Beeckman. Heeft als regisseur van het toneelgezelschap het talent om met engelengeduld iedere conflictsituatie te omzeilen. Haar grote fout: ze heeft het moeilijk om haar regieaanwijzingen aan de acteurs duidelijk uit te leggen.

DOMINIQUE (Victor, de huisknecht): Cissen De Naeyer.  Heeft voor toneel een enthousiasme dat even groot is als zijn gebrek aan ervaring en talent. Hij zoekt voortdurend bevestiging bij de regisseur.

ISA, de toneelmeester(es): Isabel Cauwelier speelt een “manwijf”, kort van stof, plichtbewust en met veel praktisch inzicht. Zij vindt haar tussenkomsten tijdens de repetities even belangrijk als het spel van de acteurs.

BRIGITTE (de kleedster): Elke De Nil is de steeds mopperende, maar half luisterende naaister met een hondenkarakter. Haar Engels is niet al te best en dat speelt haar parten.

SOUFFLEUR: Silke Laureys. Had heel graag meegespeeld maar mag enkel tussenkomen - indien nodig - als tekststeun. Wanneer ze de kans krijgt om toch even op scène te komen, grijpt ze die met beide handen.

STEM OFF/JOJO: Amber De Winter en Jeroen De Nil: klank- en lichttechnici die wel eens voor bijkomende verwarring durven zorgen.

bottom of page