top of page

Regelmatig geven wij ons ledenblad, dat we het Nieuw Leven Klokje doopten, uit. Normaal verschijnen er 4 edities per seizoen
Suggesties en opmerkingen over het Klokje zijn steeds welkom! U kan deze bezorgen aan secretariaat@nieuwlevenaalst.com. Wij zijn alvast benieuwd naar uw mening.

Sponsors, leden, abonnees en sympathisanten die dat wensen, ontvangen een papieren versie. Wij bezorgen het Klokje dan telkens via de post. Hiernaast kan u de meest recente edities downloaden.

Wilt u graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze vereniging en verkiest u een papieren versie in plaats van de digitale versie? Neem dan contact op met ons secretariaat. U vindt het klokje vanaf de volgende editie in uw brievenbus!

Veel leesplezier!

Nieuw Leven

Klokje

feb-mei 2019

Nieuw Leven

Klokje

mei-juli 2018

Nieuw Leven

Klokje

sept 2017

Nieuw Leven

Klokje

okt-nov-dec 2018

Nieuw Leven

Klokje

okt-nov-dec 2018

Nieuw Leven

Klokje

jan-maart 2018

Nieuw Leven

Klokje

jul - sept 2017

Nieuw Leven

Klokje

aug-sept-okt 2018

Nieuw Leven

Klokje

sept-dec 2017

Nieuw Leven

Klokje

feb - mei 2017

bottom of page